Luxlift Turn

Výťah s otočným ramenom pre exponované miesta

LuxLift TURN je výťah s otočným ramenom na bezpečnú údržbu osvetlenia v exponovaných polohách. Motoricky poháňané otočné rameno vynesie výťah z nebezpečnej zóny a potom spustí osvetlenie do pracovnej výšky (až do 20 m).

Ideálne na osvetlenie v oblastiach s koľajnicami, vodné diela, elektrárne

LuxLift TURN bol vyvinutý v spolupráci s rakúskymi železnicami a od roku 2018 sa používa na testovacej trati ÖBB.

LuxLift TURN ako riešenie údržby osvetľovacích a signalizačných systémov spĺňa vysoké bezpečnostné požiadavky:

  • Práce mimo oblasti vysokého napätia vďaka nevodivému lanu
  • Nie je potrebné vypínať trolejové vedenie
  • Zníženie rýchlosti namiesto uzavretia trate
  • Nie je potrebné vysokozdvižné zariadenie
  • Bezpečná, rýchla obsluha a údržba osvetlenia, nákladovo efektívna
Bezpečné riešenie

Laná výťahu sú vyrobené z nevodivého materiálu, a sú navrhnuté ako dvojitý lanový systém. To znižuje kyvadlové pohyby aj pri silnejších rýchlostiach vetra.

Otočné rameno je dlhé až 100 cm a uhol otočenia možno nastaviť v krokoch po 45° až do 180° – voliteľne vľavo alebo vpravo.

LuxLift sa ovláda buď káblom s kľúčovým spínačom, alebo prostredníctvom aplikácie LuxLift.

>> ďalej k LuxLift App

 

LUXLIFT TURN
OTOČNÉ RAMENO

Video z inštalácie na skúšobnej trati ÖBB

TECHNICKÉ DETAILY

LuxLift TURN je vhodný pre všetky miesta, kde nie je možné priame spustenie osvetlenia. Či už nad schodiskom, v oblasti výrobných liniek alebo dokonca v oblasti koľajiska – výťah s otočným ramenom je všestranne použiteľný.

Vďaka našim individuálnym montážnym doskám sa použitie neobmedzuje len na svietidlá – môžete tiež otáčať a spúšťať snímače, detektory dymu alebo kamery a vykonávať ich údržbu, výmenu alebo opravu bez prerušenia prebiehajúcej prevádzky.