Vaše údaje

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (DSGVO, TKG 2003). V týchto informáciách o ochrane údajov vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci našej webovej stránky.

Kontakt s nami

Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo e-mailom, vami poskytnuté údaje uchováme šesť mesiacov na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Webová analýza

Naša webová lokalita využíva funkcie služby webovej analýzy spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, pričom údaje môžu byť prenášané aj do tretích krajín mimo Európy. Na tento účel sa používajú súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky vašimi používateľmi. Takto získané informácie sa prenášajú na server poskytovateľa a tam sa ukladajú.

Tomu môžete zabrániť nastavením prehliadača tak, aby sa súbory cookie neukladali.

S poskytovateľom sme uzavreli príslušnú zmluvu o objednanom spracovaní údajov.

Vaša IP adresa sa zaznamená, ale okamžite sa pseudonymizuje. To znamená, že je možná len hrubá lokalizácia.

Vzťah s poskytovateľom webovej analýzy je založený na rozhodnutí Európskej komisie o primeranosti (“Privacy Shield”): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Spracovanie údajov sa vykonáva na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 TKG, ako aj článku 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo f (oprávnený záujem) DSGVO.

Naším záujmom v zmysle DSGVO (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky. Keďže súkromie našich používateľov je pre nás dôležité, údaje používateľov sú pseudonymizované.

Údaje používateľov sa uchovávajú po dobu 14 mesiacov.

Vaše práva

Pokiaľ ide o vaše údaje, ktoré ukladáme, máte vo všeobecnosti právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie a námietku. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo boli vaše práva na ochranu údajov porušené iným spôsobom, môžete sa nám sťažovať na adrese office@grounded.media alebo na úrade na ochranu údajov.